Hidros

Обезвлажнители Hidros_серия SMA

Серия обезвлажнители SMA са специално предназначени за използване в плувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктно за да се гаран

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SRH

Влагоуловителите серия SRH са изрично предназначени за използване в плувни басейни, където влажност на въздуха трябва да се контролира стриктно, за да се гарант

повече

Обезвлажнители Hidros_серия UTА

Високоефективните влагоуловител серия UTА са изрично предназначени за използване в плувни басейни, където влажност на въздуха трябва да се контролира стриктно,

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SDА

Обезвлажнителите серия SDА са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се гаранти

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SHA

Обезвлажнителите серия SHA са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се гаранти

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SBA

Обезвлажнителите серия SBA са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се гарант

повече

Промишлени обезвлажнители DH, EH

Изсушителите серия EH са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиране

повече

Промишлени обезвлажнители ITM

Изсушителите серия ITM са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиран

повече

Промишлени обезвлажнители FL

Изсушителите серия FL са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиране

повече

Продукти