Обезвлажнители Hidros_серия UTА

Високоефективните влагоуловител серия UTА са изрично предназначени за използване в плувни басейни, където влажност на въздуха трябва да се контролира стриктно, за да се гарантира оптимален комфорт. Тези устройства са предназначени да бъдат инсталирани в технически помещения, близо до басейна. Центробежен вентилатор с високо статично налягане позволява машината да се свързва към въздуховоди, както за засмукване, така и за нагнетяване. Тази серия се състои от 7 основни модела, които покриват диапазона от 1500 до 6000 m3/h дебит на въздуха. Те имат капацитет на изсушаване от 137 до 683l/24h.

Използването на двоен рекуператор с кръстосан поток за оползотворяване на енергията, позволява да се увеличи до 20% капацитета на изсушаване в сравнение с традиционните изсушители. Всички устройства са напълно сглобени и окабелени в завода, внимателно вакуумирани и изсушени след изпитвания за херметичност под налягане и след това са заредени с хладилен агент R410A. Те всички са напълно завършени и се доставят тествани. Те всички са в съответствие с европейските директиви и са индивидуално маркирани с етикета "CE" и имат декларация за съответствие. Вграден в Имат следните аксесоари: механичен хидростат, дистанционнен механичнен хидростат, дистанционнен механичнен хидростат + термостат. Отдалечени електронни хидростат + термостат. Desuperheater: пластинчат тип, сплав стомана и молибден, това устройство е един допълнителен топлообменник, монтиран на нагнетателната линия на компресора, последователно с кондензатора. Това решение позволява да се получи топлинен капацитет за регенериране на около 25% топлината на кондензация, полезна за производство на топла вода за санитарни нужди или подгряване на плувния басейн. Допълнителен воден подгревател: медна серпентина с алуминиеви ламел, с трипътен вентил за управление. Кондензна помпа със защита от преливане.

Ниско температурен кит, който се използва, когато температурата е под -5°C; устройството позволява правилното функциониране на уреда при много ниски външни температури (до -30°C ) като се запазва работния режим на вътрешните компоненти.


Файлове

Обезвлажнители Hidros_серия UTA » 1.45 MB

Направете запитване за този продукт

Продукти