Енерговъзстановяващи блокове - Рекуператори

Това са вентилационни ситеми, които използват отпадната топлина от изхвърляния въздух за загряване на подавания свеж въздух.

Рекуператори HRA / HRB

Енерговъзстановяващи вентилационни блокове - Рекуператори. Дебит на въздуха от 200 m3/h до 3900 m3/h. Серията HRA/HRB са проектирани да отговорят на изискваният

повече

Рекуператори RCFA

Енерговъзстановяващи блокове -Рекуператори, с вградена термопомпа за охлаждане и затопляне, без външно устройство. Дебит на въздуха от 750 m3/h до 3,300 m3/h.

повече

Домашни рекуператори VENUS

Компактна серия от високо производителни жилищни рекуператори, подходящи за подтаванен монтаж в еднофамилни нискоенергийни и пасивни къщи.VENUS рекуператорите с

повече

Рекуператори ALFA 85 и ALFA 95

Рекуперативните камери ALFA са готов (завършен) продукт, комплект със системата за управление. Те се използват за оползотворяване на отпадната топлина при венти

повече

Домашни рекуператори Daphne

Модела Daphne има 3 размера за въздушен дебит: 200, 300 и 500 m³/hМодела Daphne XL има 2 размера за въздушен дебит: 700 и 900 m³/hЕфективността достиг

повече

Рекуператори RKE

Енерговъзстановяващи блокове - Рекуператори. Дебит на въздуха от 300 m3/h до 6,000 m3/h. Серията RKE са проектирани да отговорят на изискванията за енерго ефек

повече

Продукти