Домашни рекуператори VENUS

Компактна серия от високо производителни жилищни рекуператори, подходящи за подтаванен монтаж в еднофамилни нискоенергийни и пасивни къщи.
VENUS рекуператорите се произвеждат в две версии VENUS Ready и VENUS Comfort.

VENUS Ready се доставя с вентилатори на променлив ток, с възможност за външно управление. VENUS Comfort се доставя AC или ЕC двигатели и могат да бъдат оборудвани с вътрешен електрически подгревател. VENUS Comfort използват усъвършенствана система за управление с ръчен и автоматичен режим на вентилация. В комбинация с датчици за качеството на въздуха VENUS Comfort осигурява необходимата контролирана вентилация с още по-ниска консумация на енергия.

VENUS трябва да работи в закрити и сухи вътрешни зони, когато температурата на околната среда е в диапазона от +3°С до +40°С и относителната влажност на въздуха да не надвишава 80%. Температурата на обработвания въздух трябва да бъде в интервала от -20°С до +40°С. При ниски температури ако е налице риск от замръзване на топлообменника, автоматично се стартира, режим на защита от замръзване. Според вида на устройството, електрическо подгряване или намаляване на въздушния дебит на подаващия вентилатор се активират. Алтернативно комбинация от двете функции се използва.


Файлове

VENUS-Brochure-EN web.pdf » 19.29 MB

VENUS_Technical_catalogue_EN-DE.pdf » 2.71 MB

2VV_Heat_Recovery_Units-EN.pdf » 3.41 MB

Продуктов фиш VENUS.pdf » 373.79 KB

Енергийни етикети Venus.pdf » 372.16 KB

Направете запитване за този продукт

Продукти