Вентилатори THT-IMP

THT-IMP-C: са jet вентилатори за далечни разстояния с кръгъл дизайн, имат сертификати за 400ºC/2h и 200ºC/2h (модели 29, 31, 35 и 38), работят в една посока или реверсивно. Системата се състои от вентилатор, шумозаглушители, дефлектори и скоби. Тези вентилатори са сертифицирани за извличане на дим в съответствие със стандарт EN 12101-3 2002 г. със сертификат номер 0370-CPD-0394.

THT / IMP-R: са jet вентилатори за далечни разстояния с правоъгълен дизайн, имат сертификати за 400ºC/2h и 200ºC/2h (модели 29, 31, 35 и 38), работят в една посока или реверсивно. Системата се състои от вентилатор, шумозаглушители, дефлектори и скоби. Тези вентилатори са сертифицирани за извличане на дим в съответствие със стандарт EN 12101-3 2002 г. със сертификат номер 0370-CPD-0394.

Тези вентилатори отговарят на изискванията за димоотвеждане и топлоотвеждане съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.Файлове

Вентилатори THT-IMP » 310.32 KB

Направете запитване за този продукт

Продукти