2 VV

2VV – Чешка република е един от най-големите и реномирани производители на въздушни завеси, ТВА и вентилационни елементи в Европа. Те изнасят продукцията си във всички страни от ЕС, Русия и Азия.

Аксиални вентилатори CLC

Монтират се на стена или прозорец.Служат за изхвърляне на въздух от задимени помещения - складове, цехове, заведения и др.Диаметри 200, 250 и 300 mmДебит до 1 5

повече

Аксиални вентилатори VULKAN-N

Вентилаторите VULKAN-N са мощни осеви вентилатори за монтаж на стена.Служат за изхвърляне на въздух от задимени помещения - складове, цехове, заведения и др.Диа

повече

Топловъздушни апарати SAVANA

Топловъздушни апарати SAVANA работят с топла вода, предлагат се в три типоразмера от 1100m3/h до 6900m3/h.Разработени са варианти с три различни декоративни пан

повече

Електрически калорифер PORTO

Електрическите калорифери PORTO служат за отопление на малки производствени помещения, складове, изложбени зали, гаражи, оранжерии, строежи и др. Електрическите

повече

Въздушни завеси ENTRESSE

Въздушните завеси ENTRESSE са компактни и лесни за използване, съчетават предимствата наотлично качество и производителност до 2 600 m3/h дебит на въздуха. Те с

повече

Въздушни завеси ESSENSSE NEO

Въздушни завеси ESSENSSE NEO, са подходящи за големи магазини или заведения.Тези въздушни завеси са подходящи за отвори (врати) с височина до 4 метра.Предлагат

повече

Въздушни завеси STANDESSE

Въздушни завеси STANDESSE, са висок клас устройства, подходящи за големи магазини или заведения.Въздушни завеси STANDESSE, се предлагат в стандартни ширини 1m,

повече

Въздушни завеси FINESSE

Въздушни завеси FINESSE се монтират скрити в окачен таван, подходящи са за големи магазини, обществени сгради или заведения.Въздушни завеси FINESSE, се предлага

повече

Въздушни завеси VENESSE

VENESSE Comfort са нов тип вертикални въздушни завеси със специална звукоизолация, което гарантира безшумна работа. Максималното акустично налягане на 3m е само

повече

Въздушни завеси INDESSE

Въздушни завеси INDESSE, са индустриален тип завеси, подходящи за големи врати и отвори. Разполагат се хоризонтално или вертикално. Въздушни завеси INDESSE, се

повече

Регулатор за калорифери RV3-25P

Служи за управление на трифазни електрически калирифери с мощност до 25kW. Поддържа постоянна температура във въздуховода, чрез модулиран сигнал 0-10V от PID ре

повече

Рекуператори ALFA 85 и ALFA 95

Рекуперативните камери ALFA са готов (завършен) продукт, комплект със системата за управление. Те се използват за оползотворяване на отпадната топлина при венти

повече

Домашни рекуператори VENUS

Компактна серия от високо производителни жилищни рекуператори, подходящи за подтаванен монтаж в еднофамилни нискоенергийни и пасивни къщи.VENUS рекуператорите с

повече

Домашни рекуператори Daphne

Модела Daphne има 3 размера за въздушен дебит: 200, 300 и 500 m³/hМодела Daphne XL има 2 размера за въздушен дебит: 700 и 900 m³/hЕфективността достиг

повече

Електрически калорифери SPH

Това са малки портативни калорифери с висока производителност и с електрически нагреватели на въздуха, имащи с широк спектър на употреба в промишленото производ

повече

Контролер IC control

Контролер за управление на индустриални въздушни завеси, вентилатори и водни или ел. калорифери. Управление на въздушния дебит и топлинната мощност. BMS комуник

повече

Продукти