Hidros

Обезвлажнители Hidros_серия SHH

Серия обезвлажнители SHH са специално предназначени за използване в плувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктно за да се гаран

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SRH

Влагоуловителите серия SRH са изрично предназначени за използване в плувни басейни, където влажност на въздуха трябва да се контролира стриктно, за да се гарант

повече

Обезвлажнители Hidros_серия UTH

Високоефективните влагоуловител серия UTH са изрично предназначени за използване в плувни басейни, където влажност на въздуха трябва да се контролира стриктно,

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SDH

Обезвлажнителите серия SDH са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се гаранти

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SEH

Обезвлажнителите серия SDH са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се га

повече

Обезвлажнители Hidros_серия SBA

Обезвлажнителите серия SBA са изрично предназначени за използване вплувни басейни, където влажността на въздуха трябва да се контролира стриктноза да се гарант

повече

Промишлени обезвлажнители DH, EH

Изсушителите серия EH са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиране

повече

Промишлени обезвлажнители ITM

Изсушителите серия ITM са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиран

повече

Промишлени обезвлажнители FL

Изсушителите серия FL са специално предназначени за промишлени или търговски цели, когато нивото на влажност на въздуха трябва да се контролира или кондензиране

повече

Продукти