Енерговъзстановяващи блокове - Рекуператори

Това са вентилационни ситеми, които използват отпадната топлина от изхвърляния въздух за загряване на подавания свеж въздух.

Рекуператори ROTO

Енерговъзстановяващи блокове - Рекуператори. Дебит на въздуха от 300 m3/h до 6,000 m3/h. Серията ROTO са проектирани да отговорят на изискванията за енерго ефе

повече

Рекуператори ETA K

Енерговъзстановяващи вентилационни блокове - Рекуператори. Дебит на въздуха от 500 m3/h до 3200 m3/h. Серията ETA K са проектирани да отговорят на изискванията

повече

Рекуператори ALFA 85 и ALFA 95

Рекуперативните камери ALFA са готов (завършен) продукт, комплект със системата за управление. Те се използват за оползотворяване на отпадната топлина при венти

повече

Рекуператори RCFA

Енерговъзстановяващи блокове -Рекуператори, с вградена термопомпа за охлаждане и затопляне, без външно устройство. Дебит на въздуха от 750 m3/h до 3,300 m3/h.

повече

Домашни рекуператори VENUS

Компактна серия от високо производителни жилищни рекуператори, подходящи за подтаванен монтаж в еднофамилни нискоенергийни и пасивни къщи.VENUS рекуператорите с

повече

Домашни рекуператори Daphne

Модела Daphne има 3 размера за въздушен дебит: 200, 300 и 500 m³/hМодела Daphne XL има 2 размера за въздушен дебит: 700 и 900 m³/hЕфективността достиг

повече

Продукти