Двойнозасмукващи вентилатори TMD

Двойнозасмукващите центробежни OEM вентилатори TMD се използват за вграждане във вентилационни боксове и климатични камери.
При тях турбината е директно куплирана с електродвигателя. Той от своя страна може да бъде монофазен (едноскоростен или трискоростен) или трифазен.
Предлагат се в 9 типоразмера от 5/8 до 15/15.


Файлове

Двойно засмукващи вентилатори TMD » 5.12 MB

Направете запитване за този продукт

Продукти