Димоотвеждащи вентилатори THT - 400°C/2h, ATEX

Димоотвеждащи севи вентилатори с къс или дълъг корпус, за да работа вътре в зоните на опасност от пожар - 400ºC/2h.
THT / ATEX: Дълъг-двукорпусен осеви вентилатори с къс корпус, за да работят вътре зони с опасност от пожар, 400ºC/2h, с ATEX сертифициране, категория 3 Ex II3G.

В съответствие с Low Voltage регламент ITC 29 ATEX за зона 2 паркинги.

Тези вентилатори отговарят на изискванията за димоотвеждане и топлоотвеждане съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.


Файлове

Димоотвеждащи вентилатори THT » 2.78 MB

Димоотвеждащи вентилатори THT-HATCH » 797.58 KB

Направете запитване за този продукт

Продукти