Mултифункционален контролер на скоростта MFC

MFC серията автоматично управляват скоростта на еднофазни управлявани по напрежение електрически двигатели (230 Vac - 50 Hz) според стойностите на мултифункционалните входове.

Тези входове могат да бъдат температурни датчици (PT500) или други сензори с изход 0-10 V или 0-20 mA (налягане, CO2, влажност, светлина). Има възможност за свързване на това устройство към BMS (building management system -система за управление на сгради) интерфейс или да се използва аналогово напрежение (0-10 V) за дистанционно активиране или дезактивиране.
Принципът на действие на продукта от тази серия се базира на т.нар. ‘управление
чрез фазов контрол’. Оптрон обединен с микропроцесор осигурява безупречно и точно управление при значително по-тих двигател. Има въртящо се копче за избор на работния режим. Когато режимът е избран, контролерът ще програмира автоматично входовете, такива като температура или аналогови входове.


Файлове

Mултифункционален контролер на скоростта MFC » 1.87 MB

Направете запитване за този продукт

Продукти