Димоотвеждащи вентилатори TCR_R

TCR_R са центробежни димоотвеждащи вентилатори, имат сертификати за 400ºC/2h , работят в една посока.

Мотор:
- Клас F мотори, за продължителна употреба S1 и аварийна работа S2, със съчмени лагери. IP55 клас на защита и една или две скорости според модела.
- Захранване три фази 400V, 50Hz
- Максимална температура на транспортирания въздух: S1 от -20ºC до + 250ºC. за продължителна употреба и S2 аварийна работа  400ºC./2h.

- Одобрени съгласно стандарт EN-12101-3-2002, сертификат No.: 0370-CPD-0400 (TCR/R) и No.: 0370-CPD-0401 (CJTCR/R)

Тези вентилатори отговарят на изискванията за димоотвеждане и топлоотвеждане съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.


Файлове

TCR_R_CJTCR_R.pdf » 312.41 KB

Направете запитване за този продукт

Продукти