Плащане с ПОС трминал

Вече е възможно да заплащате вашите покупки на място в офиса ни чрез ПОС терминал


Новини - инфо