Сертификат ISO9001:2015

Нашата фирма въведе система за управление на качеството ISO9001:2015. Сертификатът е издаден от престижната немска организация TUV nord.


Новини - инфо