Нова серия високоефективни рекуператори ALFA 85 & 95

От това лято предлагаме нова серия рекуперативни камери ALFA, комплект със системата за управление.
Те се използват за оползотворяване на отпадната топлина при вентилация, имат компактни размери и автоматично регулиране. Регенерацията на топлина достига до 92%.


Новини - инфо