Решения за димоотвеждане и защита при пожар

Фирма КАБОРА се занимава с дистрибуция на климатична и вентилационна техника, като акцент са продуктите за димоотвеждане и защита при пожар.

Като изключителен дистрибутор на SODECA – Испания, предлагаме широка гама димоотвеждащи вентилатори сертифицирани според EN-12101-3-2002 “Powered smoke and heat exhaust ventilators for use in Construction Works”.

Тези вентилатори са сертифицирани за работа в зони на пожар F200 (200°C/2h), F300 (300°C/1h) или F400 (400°C/2h), както и за взривозащитени зони, категоря 3, ATEX Category 3 Ex II3G.

Основните решения за димоотвеждаща вентилация на сгради са аксиални и покривни вентилатори или вентилационни боксове с центробежни вентилатори. Предлагаме множество конструктивни решения и аксесоари за реализиране на цялости димоотвеждащи системи. В помощ на проектантите КАБОРА предоставя безплатно специализиран софтуер за селекция на вентилаторите.

Като допълнение за автоматиката SODECA имат специално разработен контролер BOXPRES kit, който управлява система от вентилатори за обездимяване на стълбища и евакуационни зони, посредством автоматичен контрол на дебита им, за подсигуряване на надналягане от 50Pa, съгласно изискванията на EN 12101-6-2006.

Предлагаме също еднопосочни и реверсивини „тласкащи” вентилатори, с различен дизайн и мощност, за обездимяване на закрити паркинги в големи търговски молове, хотели, административни сгради и др. Ние чрез SODECA можем да Ви предоставим пълно техническо проучване, включително изчисления, оразмеряване и чертежи, показващи мястото на оборудването. Това може да бъде направено с помощта на софтуер, който е широко доказан на международно ниво, и показва работните параметри на вентилационната система, като и поведението на дима, стойностите на температурата, видимостта, скорост на въздуха и концентрацията на СО.

Не на последно място предлагаме тунелни JET димоотвеждащи вентилатори, еднопосочни и реверсивини модели, специално разработени за минната промишленост, пътни тунели и др. специфични приложения.

В сферата на пожарна безопасност КАБОРА представлява Klimaoprema – Република Хърватия, която е водещ Европейски производител на пожаропреградни и димни клапи. Пожаропреградните клапи са произведени съгласно EN 15650, тествани са съгласно EN 1366-2, класифицирани са по EN 13501-3 и са придружени със сертификат съгласно EU Regulation 305/2011, като така отговарят на най-новите Европейски изисквания влезли в сила от 01 Юли 2013г.

Предлагаме модели за правоъгълни въздуховоди до размер 1500/800mm и за кръгли въздуховоди с диаметър до Ø630mm. Активирането е чрез стопяема пластина при 72°C или с електрическа задвижка на 24V или 230V. Към всеки модел може да има и ключ индикиращ състоянието на клапата.

Всичките продукти имат CE маркировка.


Новини - инфо