Нови изисквания за Енергийна ефективност за домашните климатици

От 1 Януари 2013 г. влиза в сила регламент (ЕС) № 206/2012, който допълва клаузите на ErP директива 2009/125 (ЕС) за домашни климатични системи с охладителна мощност до 12 kW, за да промотира щадящ околната среда дизайн на продукти, свързани с енергопотреблението, както и да намали емисиите на CO2 и консумацията на енергия с 20% до 2020 г., въвеждайки високи изисквания за енергийна ефективност.

Акцент върху eфективност и комфорт

В бъдеще ще важат нови класове за енергийна ефективност. След най-високия клас за енергийна ефективност А използван досега, скалата ще бъде разширена, за да включи и класовете А+, А++ и А+++. Въз основа на преструктурирането на измервателните точки и пресмятането на SEER и SCOP, това ще доведе до промени в класификацията на класовете за ефективност на климатичните системи, които ще се продават без технически изменения.

Проектантите и инсталаторите трябва изрично да обърнат внимание на тези нововъведения дори и да са използвали дадени климатични системи многократно, защото класът за ефективност, в който са класифицирани, може да се е променил от 1 Януари 2013.

Освен това, в режим на охлаждане климатичните системи трябва да покрият клас за ефективност D до 1 януари 2013 и поне клас на енергийна ефективност B – една година по-късно. За режим на отопление клас А е минималният критерий, който трябва да се покрие от самото начало, а от 1 януари 2014 А+ ще бъде представен като минимален клас на ефективност.

Ако новите изисквания за енергийна ефективност не бъдат покрити от даден продукт, ще влезе в сила забрана за внос в Европейския съюз. Забраната за внос се базира на един елементарен факт: в бъдеще енергийният етикет ще бъде част от CE маркировката. Особено ефективни климатични системи, от друга страна, могат да бъдат наградени с Европейския еко-етикет.

Новите параметри SEER и SCOP

Досега климатичните системи се оценяваха въз основа на коефициентите EER и COP. EER определяше ефективността, тоест съотношението между консумирана и отдадена мощност, в режим на охлаждане, а COP – ефективността в режим на отопление. Досега тези величини бяха определени на базата на една единствена точка на работа. В резултат, производителите оптимизираха своите устройства единствено спрямо тази точка и по този начин за цялостното представяне на продукта успяха да достигнат клас на ефективност, който, с оглед на техническите характеристики на продукта, може да не бъде оправдан.

Именно този проблем обосновава въвеждането на новите коефициенти SEER и SCOP; “S” (от “Seasonal” - сезонна) индикира, че са определени няколко реалистични измервателни точки при външна температура съответно 20°C, 25°C, 30°C и 35°C. В режим на охлаждане климатичните данни за Страсбург се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в Страсбург, на отделните точки за измерване е зададена различна тежест. Например климатична система в режим на частичен товар, който представлява повече от 90 % от режима на работа, получава съответно по-висока тежест по отношение на класифицирането в съответния клас на ефективност.

За домашен клас климатични системи (Лот 10) приложението на директивата ще започне на 1 Януари 2013 г. и се прилага с едни и същи правила във всички страни членки на ЕС, без каквито и да е национални преходни периоди. Климатични системи, които са внесени до края на 2012 г. и които остават в наличност на производителя или доставчика, не са засегнати от директивата и могат да бъдат продавани.


Новини - инфо