Refrion

Refrion –Италия са специализирани в производството на драй кулъри (сухи охладители) и въздушни кондензатори. Те намират различно приложение, като изнесен кондензатор за компресорни агрегати или водна кула за чилъри, или за охлаждане на различни флуиди в промишлеността.

Въздушно охлаждаеми кондензатори

Предлагаме голям избор въздушно охлаждаеми кондензатори за климатични машини, при които се налага кондензатора да е отделен на разстояние от основния агрегат. К

повече

Сухи охладители (DRY COOLER)

Предлагаме голям избор от модели и типоразмери на водни охладители (Dry Cooler, Сух охладител) за климатични машини и други технологични съоръжения, намиращи ши

повече

Продукти