FAST

FAST – Италия е част от групата Giordano Riello International Group. Основната производствена база се намира в Мантаняна - Италия и е с покрита площ от 18.000 m2. Компанията е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14000 и EUROVENT стандартите.

Климатични камери серия FM

Дебит на въздуха от 1.000 m3/h до 100.000 m3/h.Климатичните камери FM са модулна система, разделени на отделни секции с дебелина на стените 50mm, които се конфи

повече

Климатични камери серия FM-H

Дебит на въздуха от 1.000 m3/h до 30.000 m3/h.Климатичните камери FM-H са модулна система, разделени на отделни секции с дебелина на стените 50mm, които се конф

повече

Климатични камери серия ETAMAX

Дебит на въздуха от 4.000 m3/h до 25.000 m3/h.Климатичните камери ETAMAX са модулна система, разделени на отделни секции с дебелина на стените 50mm, които се ко

повече

Рекуператори NRC

Енерговъзстановяващи блокове - Рекуператори. Дебит на въздуха от 350 m3/h до 3,300 m3/h. Серията NRC са проектирани да отговорят на изискванията за енерго ефект

повече

Рекуператори RCFA

Енерговъзстановяващи блокове -Рекуператори, с вградена термопомпа за охлаждане и затопляне, без външно устройство. Дебит на въздуха от 750 m3/h до 3,300 m3/h.

повече

Продукти