Компоненти за вентилационни системи

Пожаропреградни клапи FD и FDC

Пожаропреградните клапи FD и FDC служат за предотвратяване на преминаването на огън, температура и дим в съседни помещения, чрез преграждане на кръгли (FDC) или

повече

Димни клапи FSD

Димните клапи FSD се използват в системите за отвеждане на дим и топлина - ВСОДТ. Те са сертифицирани за инсталация в бетонова стена.• Произведени са съгл

повече

Димни клапи FDSD

Димните клапи FDSD се използват в системите за отвеждане на дим и топлина - ВСОДТ. Клапи за контрол на дима се състоят от корпус от стоманен лист, преградна л

повече

Продукти