Електроника и автоматика

Предлагаме различни регулатори, сензори и контролери, както и цялостно проектиране и изграждане на табла за управление на климатични сиситеми.

Електромотори ELPROM - Италия

ELPROM е производител на електически мотори, та се произвеждат изцяло в Италия и са в съответствие с  EN/IEC стандартите и European Directives (94/9/EC

повече

Продукти