Електроника и автоматика

Предлагаме различни регулатори, сензори и контролери, както и цялостно проектиране и изграждане на табла за управление на климатични сиситеми.

Електромотори ABB

ABB е производител на електически мотори, те се произвеждат в съответствие с  EN/IEC стандартите и European Directives (94/9/EC ‘ATEX’, 2004

повече

Продукти