Чилъри и термопомпи

Предлагаме различни модели водоохлаждащи агрегати, за външен монтаж с аксиални вентилатори, за вътрешен монтаж с радиални вентилатори, вода/вода, термопомпи и др.

Продукти