Димоотвеждащи вентилатори CI

CI са jet вентилатори за далечни разстояния с плосък дизайн, имат сертификати за 300ºC/2h , работят в една посока.

Мотор:
- Клас H мотори, за продължителна употреба S1 и аварийна работа S2, със съчмени лагери. IP55 клас на защита и една или две скорости според модела.
- Захранване три фази 400V, 50Hz
- Максимална температура на транспортирания въздух: S1 от -20ºC до + 40ºC. за продължителна употреба и S2 аварийна работа  300ºC./2h.

Тези вентилатори отговарят на изискванията за димоотвеждане и топлоотвеждане съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.


Файлове

CI.pdf » 195.25 KB

Направете запитване за този продукт

Продукти