Термопомпи LG Therma V

Термопомпи разделен тип, за домашно приложение LG Therma V

Използването на климатици за отопление вече няколко десетилетия стана възможно благодарение на постоянно подобряващите се технологии за производство на климатична техника. Тези технологии позволиха се по-високи нива на енергоспестяване и в момента съществуват дори домашни климатици, които преобразуват енергията с коефиециент повече от 5. С други думи ако тези климатици използват един киловат електрическа мощност то в същото време отдавата повече от 5 киловата.

Именно тази възможност доведе до появата на климатици, които освен стандартните си възможности за отопление и охлаждане, могат да затоплят вода на изключително ниски цени за единица получена енергия. Ниските цени отново се определят от факта, че всъщност получените киловати във вид на топлина или затоплена вода, реално са поне три пъти повече в сравнение с изразходваната електроенергия и реалните цени за топлинна мощност получена с помоща на теропомпа е поне три пъти по-ниска от крайните цена на електрическата енергия. Благодарение на основният си принцип на работа съвременните климатици дават възможност за по-ниски цени в сравнение с централното отопление или природната газ, които традиционно бяха едни от най-евтините начини за отопление.

Един не по-малко важен факт за тези термопомпи е възможността външното тяло да се намира на голямо разстояние между от вътрешното тяло. Понеже термопомпите на LG са разработени на базата на професионалните климатици на компанията, където дългите разстояния са важен фактор с цел да не се загрозява сградата, същото е валидно и при използването на термопомпи LG.

Предлаганите от LG модели имат отоплителна мощност от 3kW до 16kW.

Тип Моноблок
Капацитет 3kW 5kW 7kW 9kW 12kW 14kW 16kW
Ел. захр. 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
Сигнатура HM031M.U42 HM051M.U42 HM071M.U42 HM091M.U42 HM121M.U32 HM141M.U32 HM161M.U32
Ел. захр.         400V 400V 400V
Модел         HM123M.U32 HM143M.U32 HM163M.U32
Допълнителен ел. нагревател 4kW 4kW 4kW 4kW 6kW 6kW 6kW
Тип Сплит система
Капацитет 3kW 5kW 7kW 9kW 12kW 14kW 16kW
Ел. захр. 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
Сигнатура HU031.UE2 HU051.U42 HU071.U42 HU091.U42 HU121.U32 HU141.U32 HU161.U32
Вътрешно тяло HN0314.NK2 HN0914.NK2 HN0914.NK2 HN0914.NK2 HN1616.NK2 HN1616.NK2 HN1616.NK2
Допълнителен ел. нагревател 4kW 4kW 4kW 4kW 6kW 6kW 6kW
Ел. захр.         400V 400V 400V
Модел         HU123.U32 HU143.U32 HU163.U32
Вътрешно тяло
        HN1639.NK2
HN1639.NK2 HN1639.NK2
Допълнителен ел. нагревател
        9kW 9kW 9kW

 


Файлове

LG Therma_V_BG.pdf » 6.13 MB

Направете запитване за този продукт

Продукти