Семинар SODECA

На 10 Април 2019г. Кабора организира семинар за димоотвеждащи системи и инсталации за поддържане на надналягане в случай на пожар. На семинара лектори бяха водещи експерти на SODECA една от водещите фирми производители на подобни системи.


Новини - инфо