Сертификат съгласно Регламент ЕО 842/ 2006

Нашата фирма се сертифицира за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове, съгласно Регламент ЕО 842/ 2006


Новини - инфо